KLUB KORZYŚCI WOJAŻER od NH1 - jeszcze więcej korzyści dla miłośników wycieczek

KLUB KORZYŚCI WOJAŻER od NH1 - jeszcze więcej korzyści dla miłośników wycieczek

 • Admin
NH1 uruchamia program lojalnościowy WOJAŻER NH1 – KLUB KORZYŚCI. Dzięki niemu najwięksi miłośnicy wycieczek będą dostawać dodatkowe profity.

W odpowiedzi na oczekiwania i sugestie naszych Klientów uruchamiamy program lojalnościowy pod nazwą WOJAŻER NH1 – KLUB KORZYŚCI.

W programie mnóstwo korzyści dla jego uczestników, w tym gadżety, zniżki, ekskluzywne oferty, a nawet – DARMOWE WYJAZDY!

Oto lista korzyści klubu WOJAŻER NH1, jakie otrzyma każdy członek przy wstąpieniu do klubu:

 • Legitymacja, karta członkowska plus pakiet startowy: koszulka, komin, kubek oraz worek
 • Zniżka na wszystkie wyjazdy wycieczki imprezy organizowane przez NH1 – 15% (można łączyć z aktualnie obowiązującymi promocjami!)
 • Zniżka na wszystkie produkty NH1 – 15 %
 • Zniżka na wszystkie firmy współpracujące z NH1 – od 5% do 30 % (wkrótce szczegóły – oferta w przygotowaniu)
 • Po osiągnięciu kwoty 3000 zł na koncie - wyjazd do 500 zł GRATIS
 • Możliwość wyjazdów po minimalnej cenie organizacyjnej z organizatorem w celu sprawdzenia wycieczki przed wprowadzeniem do oferty katalogowej NH1!
 • Ekskluzywne wycieczki i wyjazdy TYLKO dla członków klubu WOJAŻER NH1
 • Specjalna grupa na Facebooku tylko dla członków klubu
 • Wynajem sprzętu wyprawowego niezbędnego podczas wypraw z bonusem 20 %
 • Dowiesz się o nowościach NH1 PRZED ich publikacją.
 • Dowiesz się o wyjeździe last minute w cenie specjalnej tylko dla członków klubu nawet do 50 % taniej od podstawowej ceny (w tym przypadku promocje nie łączą się)

Lista profitów z członkostwa w KLUBIE KORZYŚCI WOJAŻER NH1 będzie się wydłużać!

Pakiet startowy kosztuje 120 zł ( do jednorazowego wykorzystania przy rezerwacji wycieczki ). 

Potem wystarczy dokonywać miesięcznych wpłat w wysokości minimum 50 zł, aby czerpać ze wszystkich korzyści. (Opłata członkowska za uczestnictwo w klubie nie podlegająca rozliczeniu przy wycieczkach - opłata administracyjna - bezzwrotna, nie do wykorzystania na wycieczki ) 

Kliknij tutaj, aby zakupić pakiet i wstąpić do Klubu Wojażer >> Pakiet Startowy – Klub Korzyści Wojażer NH1

 Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:

e-mail: biuro@nh1.pl

Tel:
+48 22 113 14 75
+48 603 627 217
+48 721 999 440

 

 KLUB nH1 WOJAŻER

Co powinieneś wiedzieć, zanim wstąpisz do KLUBU nH1 WOJAŻER, czyli regulamin po ludzku:

1: OGÓLNE POSTANOWIENIA KLUBU nH1 WOJAŻER


A.    Organizatorem  KLUBU nH1 WOJAŻER, dalej zwanego Klubem, jest Grupa Tur-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, wydawca i organizator turystyki nH1.pl dalej zwany Organizatorem.

B.    Członkiem Klubu nH1 WOJAŻER może zostać każda osoba fizyczna za wyjątkiem tych osób, którym Organizator odmówi przyjęcia do Klubu na podstawie pisemnej decyzji (forma mailowa jest uznawana za wystarczającą).

C.    Organizator może odmówić członkostwa w Klubie każdej osobie ubiegającej się o nie bez podawania przyczyny. Wówczas osobie, której odmówiono członkostwa przysługuje zwrot ewentualnych wpłat na poczet przyszłego członkostwa w Klubie.

 

2. CZŁONKOSTWO KLUBU nH1 WOJAŻER

 

A.    Warunkiem przystąpienia do Klubu jest zakup pakietu startowego na stronie Klub Korzyści Wojażer NH1 - Pakiet Startowy. Następnie po weryfikacji wpłaty na podanego e-maila w zamówieniu zostanie wysłany formularz wraz z deklaracją wpłat miesięcznych w minimalnej kwocie do 10 dnia każdego miesiąca, zasilających swoje konto klubowicza, który to formularz należy wypełnić i odesłać w e-mailu zwrotnym. 

B.     Wysokość opłaty za pakiet startowy jest ustalana przez Organizatora, podana do wiadomości na stronie internetowej Klubu i może zostać w każdej chwili zmieniona decyzją Organizatora.

C.    Cała wpłata za pakiet startowy ( 120 zł )  zasila konto uczestnika do wykorzystania na poczet jednorazowego wyjazdu z oferty  nh1.pl 

D.    Dowodem Członkostwa w Klubie jest posiadanie ważnej Karty Członkowskiej.

E.    Karta Członkowska zostaje wydana przez Organizatora w ciągu 30 dni od zaksięgowania opłaty oraz wypełnienia deklaracji członkowskiej i zostanie ona dostarczona listem ekonomicznym na wskazany przez Członka adres, chyba że Członek zdecydował się na odbiór osobisty Karty w siedzibie Organizatora lub podczas najbliższego wyjazdu.

F.    Karta Członkowska wydawana jest na okres 24 miesięcy, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty.   

 

3. PRZYWILEJE CZŁONKA KLUBU nH1 WOJAŻER

 

A.      Karta Członkowska uprawnia Członka do korzystania ze wszystkich Przywilejów Członkowskich.

B.      Lista Przywilejów Członkowskich będzie stale rozbudowywana, o czym członkowie będą informowani w e-mailach, stronie nh1.pl oraz na grupie Klubu nh1 wojażer.

C.    Poszczególne Przywileje Członkowskie mogą zostać anulowane przez Organizatora w dowolnym momencie. Organizator jest zobowiązany do poinformowania drogą mailową oraz na stronie Klubu wszystkich Członków o wygaśnięciu danego Przywileju.

D.    Przywileje Członkowskie mogą być realizowane tylko za okazaniem Karty Członkowskiej, poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu rabatowego lub poprzez inną formę wyraźnie wskazaną przez Organizatora.

E.    Przywileje Członkowskie nie mogą być realizowane w odniesieniu do usług, na które Członek złożył rezerwację przed przystąpieniem do Klubu. W szczególności odnosi się do wycieczek nH1.pl . W przypadku wątpliwości decyzję o uznaniu rabatu podejmuje Organizator.

F.    Tam gdzie przy realizacji Przywileju Członkowskiego konieczne jest okazanie Karty Członkowskiej, Członek zobowiązany jest okazać także dowód tożsamości ze zdjęciem, czym potwierdza własność Karty Członkowskiej.

 

4. WYCIECZKI CZŁONKA KLUBU nH1 WOJAŻER

 

A.   Uczestnik wycieczki ponosi odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo w czasie jej trwania. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ta spoczywa na prawnym opiekunie obecnym na wycieczce.

B.    Członek chcący wziąć udział w wycieczce musi poinformować o tym Organizatora najpóźniej 5 dni przed terminem wycieczki poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku braku miejsc organizator może odmówić udziału w wyciecze. Potwierdzeniem udziału jest e-mail z informacja wyjazdową wysłana przez organizatora drogą elektroniczna na e-mail członka klubu.

C.    Członek Klubu w czasie wycieczki zobowiązany jest do posiadania przy sobie Karty Członkowskiej wraz dowodem tożsamości ze zdjęciem i okazania ich na każde żądanie przewodnika lub osoby reprezentującej Organizatora.

D.    W odniesieniu do organizacji i przebiegu wycieczek obowiązują adekwatne przepisy Regulaminy Wycieczek nH1.pl dostępne na stronie nh1.pl

E.    Członkowi Klubu, który nie stawi się na wycieczkę, z potwierdzeniem udziału, zostaną całkowicie potrącone koszty z konta zasileń członka za udział w wyciecze. 

 

5. KONTO I PŁATNOŚCI CZŁONKA KLUBU nH1 WOJAŻER

 

A.  Wpłata pakietu startowego do jednorazowego wykorzystania na poczet wybranej wycieczki. 

B.  Deklaracja miesięcznych wpłat nie może być mniejsza niż 50 zł płatna do 10 każdego miesiąca, wpłaty na konto firmowe w tytule podającimię i nazwisko  wraz z dopiskiem KLUB nH1 WOJAŻER.

C.  W przypadku braku wpłat w ciągu 90 dni, członkostwo w klubie ustaje, a nadpłacone środki na koncie członka klubu nie podlegają zwrotowi. 

D. Członek klubu może zawiesić płatności z deklaracji miesięcznej oraz członkostwo klubu do 6 miesięcy, informując o tym organizatora drogą elektroniczną. W takim wypadku wpłacone środki zostają zamrożone a członkostwo zawieszone. Odwieszenie członkostwa oraz konta następuje podczas pierwszej wpłaty deklarowanej kwoty.

E. Opłaty za wycieczki i inne usługi czy produkty dla członków klubu zostają pomniejszone o kwotę rabatu przysługującej członkom klubu. Jeśli w dniu złożenia zamówienia na stronie nh1.pl jest promocja katalogowa, cena pomniejszona jest od ceny promocyjnej. 6. ZRZECZENIE SIĘ I WYGAŚNIECIE CZŁONKOSTWA 

 

A.    Członek Klubu może zrzec się członkostwa w Klubie w dowolnym momencie za pomocą pisemnego oświadczenia (forma mailowa jest uznawana za wystarczającą).

B.    W przypadku zrzeczenia się członkostwa Karta Członkowska natychmiastowo traci ważność, a osobie zrzekającej się członkostwa nie przysługuje zwrot całości ani części zgromadzonych środków na koncie.

C.    Członkostwo w Klubie wygasa wraz ze śmiercią członka.

D.    Karta Członkowska może być używana tylko przez osobę, której jest własnością, nie może być przekazywana osobom trzecim.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A.    W celach związanych z organizacją Klubu Organizator gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Członków Klubu z zachowaniem procedur określonych przez Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

B.    Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania zainteresowanych.

C.    W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.