Robimy krok, a nawet kilka do tyłu... - Potrzebujemy rozbiegu! Aby wykonać ogromny skok do przodu!

Robimy krok, a nawet kilka do tyłu... - Potrzebujemy rozbiegu! Aby wykonać ogromny skok do przodu!

  • Admin
"Największą chwałą w życiu nie jest nigdy nie upaść, ale zdolność do podniesienia się z kolan za każdym razem, gdy się upadnie". - Nelson Mandela 

Komunikat:

Uprzejmie informujemy naszych Klientów, których nie mogliśmy zabrać na nasze wycieczki po wybuchu pandemii i wprowadzeniu obostrzeń, że mogą zwracać się do naszego ubezpieczyciela o zwrot wpłaconych pieniędzy.

Pragniemy Państwa poinformować, że Grupa TUR-MEDIA Sp. z o.o., operator marki NH1, jest niewypłacalny. Na taką sytuację miały wpływ obostrzenia, które uniemożliwiły organizację wyjazdów, wcześniej opłaconych przez naszych Klientów, a przez nas u naszych kontrahentów. Niewypłacalność została zgłoszona do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, organu nadzorującego działalność biur podroży w województwie świętokrzyskim. 

Wobec powyższej sytuacji nasi Klienci, którzy opłacili dotyczy to tylko: wyjazdy krajowe i do krajów sąsiednich (za wyjątkiem wyjazdów 1-dniowych), mogą wnioskować o zwrot kosztów bezpośrednio do naszego ubezpieczyciela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować on-line, zgodnie z załączoną instrukcją:

https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-korporacyjne/likwidacja-szkodkorporacyjnych-dla-klientow/niewyplacalnosc-biura-podrozy/

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza on-line lub wysłania zgłoszenia na adres mailowy gwarancje.turystyczne@uniqa.pl, można przysłać komplet dokumentów na adres korespondencyjny:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Departament Obsługi Roszczeń z Ubezpieczeń Osobowych i Bancassurance
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Składając roszczenie należy dołączyć:

1. kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

2. kopię dowodu wpłaty (np. przelew bankowy, paragon, pokwitowanie) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Przepraszamy wszystkich naszych Klientów za sytuację, która zaistniała nie z naszej winy. Dziękujemy tym z naszych Klientów, którzy zaakceptowali formę rekompensaty w postaci voucherów do wykorzystania w przyszłości.

Informujemy, że markę NH1 zmieni operatora i gdy na to sytuacja pozwoli, znów będziemy organizować wycieczki i inne wydarzenia turystyczne. Osoby które są z nami na dobre i na złe oraz przełożyły swoje wyjazdy (Vouchery) (za co bardzo dziękujemy) przeżyją z nami przygodę wyjazdową. 

Krok do tyłu jest krokiem do przodu...   

Do zobaczenia na szlaku! Nigdy się nie poddamy.!